maanantai 31. lokakuuta 2016

Tulevaisuuden johtajuus

Tulevaisuuden johtajuuden haasteena tulee olemaan työelämässä olevien ja siihen tulevien nuorempien sukupolvien motivoiminen. Vuoteen 2020 mennessä y-sukupolven diginatiivit ovat enemmistönä työmarkkinoilla ja downshiftaavien z-sukupolvelaisten osuus kasvaa jatkuvasti. Samanaikaisesti etenemme kohti yhteiskuntamallia, jossa  asiantuntijuus korostuu robottien hoitaessa ‘yksinkertaisemmat’ tehtävät. Asiantuntijoiden johtamisessa korostuu entistä enemmän erilaisten ihmisten johtaminen. Paluuta aikaan jossa uskottiin, että pelon ilmapiiri työpaikoilla johtaa parhaaseen tuottavuuteen ei ole.

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että tosiasiat puhuvat puolestaan. Tulevaisuudessa emme voi perustaa johtajuutta powerpointilla jaettavien totuuksien varaan uskoen, että kuulijat osaavat automaattisesti toimia oikean ja tuottavasti. Tulevaisuuden johtajan tulee olla retoriikan ammattilainen, joka huomioi ihmisten persoonalliset piirteet, myös hankalat sellaiset, ja tulee toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Tärkeintä eivät ole faktat ja esitelmät, tärkeintä ei ole se kuka on alainen ja kuka on esimies. Tärkeintä on se kuinka johtaja osaa vaikuttaa kuulijoihin motivoiden ja innostaen heitä saaden heidät ymmärtämään asiat haluamallaan tavalla. Tämä vaati esimieheltä eläytymiskykyä ja tilannetajua, on tunnettava alaisensa tapa ajatella. Johtajan on muistettava että puheessa on voimaa, se voi tuoda uskoa, mutta myös epäilystä. Parhaimmissa tapauksissa puhe on silta, joka lyhentää esimiehen ja alaisen välisen etäisyyden.

Tapa tehdä työtä ja suhtautuminen työn ja vapaa-ajan suhteeseen tulee väistämättä muuttumaan uusien sukupolvien myötä. Ihmiset ovat kuitenkin aina halunneet ja haluavat tulevaisuudessakin tietää mitä heiltä odotetaan. Johtajan tehtävänä on varmistaa, että yhteiset ja yksilöiden päämäärät ovat selkeitä ja kaikkien tiedossa. Kokeilemiseen kannustava, virheitä salliva ympäristö, jossa voi pelotta antaa ja ottaa vastaan palautetta johtaa suuremmalla todennäköisyydellä menestystarinoihin. Tulevaisuuden johtaja kehuu kun on aihetta, kannustaa kokeilemaan, sallii virheet ja kääntää lopulta epäonnistumiset yhteishengen ja itsensä kehittämisen kautta onnistumisiksi. Johtajan tulee osata soveltaa kaikkea tätä myös itseensä, johtaa itseään. On tärkeää tunnistaa miten paljon ja missä tilanteissa itse on hankala. Tämä koskee erityisesti esimiestyötä, sillä hankalan tyypin alaisuudessa työ ei koskaan ole menestyksekästä eikä tuottavaa.

Sanna, Mirjam ja HannuInspiraatiota saimme seuraavista kirjoista:
S Kaski, V. Nevalainen: Ikävät ihmiset - Kuinka selviytyä hankalien tyyppien kanssa
M Maury, T Meretniemi, J Tuomila: Pelolla johtaminen on Perseestä
J Torkki: Puhevalta/Tarinan valta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti