tiistai 19. tammikuuta 2016

19.1.2016 Lähiopetuspäivän tehtävä


Evästystä esimiehelle toiminnan suunnittelua varten


Prosessin alussa jokaisen esimiehen on varmistettava, että hän tuntee alaistensa vahvuudet ja ominaisuudet.

Esimiehen on tunnistettava omaa ryhmäänsä koskevat tehtävät ja varmistettava omalta esimieheltä/tulossopimuksen tekijöiltä oikeat painotukset, ja onko tehtävät tunnistettu oikein.

Esimiehen on tehtävä suunnitelma tehtävien jakamisesta alaistensa kesken ja keskusteltava heidän kanssaan näistä tehtävistä sitoutumisen varmistamiseksi. Ja jatkettava keskustelua säännöllisesti tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Esimiehen tulee verkostoitua organisaation sisällä ja muiden organisaatioiden kanssa tulevaisuuden varmistamiseksi, erilaisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen kartoittamiseksi sekä yllätyksiin varautumiseksi.

Ajattele tulevaisuutta! Aloita riittävän ajoissa seuraavan tulossopimuskauteen valmistautuminen!

Lasse Weckman, Ville Kekkonen ja Olli Ojala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti