maanantai 29. helmikuuta 2016


Uhkaako rapautuminen johtamistaitoja?

 

Työtehtävien puristuksessa ajan löytäminen oman johtamisen pohdiskelulle ja uusien tapojen omaksumiselle on haastavaa. Ajan löytäminen olisi kuitenkin tärkeää paitsi siitä syystä, että se on edellytys johtamisessa kehittymiselle, niin myös siksi, että aikaisemmin omaksutut hyvätkin elementit omassa johtamisessa voivat ilmeisesti ajan ja kiireen myötä myös rapautua. Näin eräs kollega epäili hänen johtamiselleen käyneen hänen JET-kurssinsa päättymisen jälkeen. 

Alati kiristyvän taloustilanteen lisäksi omassa johtamistyössä ovat ajankohtaisia lähestyvät tuloskeskustelut, uusien projektien suunnittelun käynnistäminen sekä käynnissä olevissa hankkeissa ilmenneiden ongelmien ratkaiseminen. Ajankohtaista on koko vuoden 2016 ajan myös JET-kurssi. Kurssille osallistuminen aiheuttaa jonkin verran lisää ajankäyttöön liittyviä haasteita, mutta tarjoaa myös oivan mahdollisuuden kehittää itseään johtajana.  

Tiedollisten ja taidollisten johtamisominaisuuksien parantamisen lisäksi kurssi tarjoaa tilaisuuden kehittää ja pohtia itseään johtajana. Taitojen ja tietojen oppiminen ei riitä ellei opittua ehdi kokeilla ja ottaa osaksi omaa johtajuutta. Omaksuminen ja opitun käyttöönotto puolestaan edellyttävät asioiden hiljaista omakohtaista pohtimista. Kaikkea opittua ei kenenkään ole syytä tai tarpeen ottaa käyttöön. Jokaisen omat ominaisuudet ja aikaisemmin opitut tiedot sekä taidot määrittävät, mitä uutta omaan johtamiseen on luontevaa lisätä. Joskus voi myös olla tarpeen lisätä sellaistakin, mikä ei ole niin luontevaa – siirtyä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle kehittämään omaa johtajuutta. 

Ajankohtaista johtamisessa juuri nyt onkin sen pohtiminen, kuinka omaa johtamista parhaiten kehittää JET-kurssin aikana, niin että oivaltamiselle ja omaksumisellekin jää aikaa. JET-kurssin aikana on myös hyvä tilaisuus juurruttaa toimintatavat osaksi omaa johtamista, ettei johtamistaitojen rapautuminen pääse yllättämään tiukkojen ja haastavien työtilanteiden jatkuessakaan.
Olli Ojala ja Ulla-Maija Liukko

SYKE

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti