maanantai 8. helmikuuta 2016

ARJEN JOHTAMIS(ES)TA

Ihmisten johtaminen on organisaation toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Johtamiseen tulee erityisiä vivahteita, kun alaiset ovat pääosin ei-akateemisia henkilöitä. He työskentelevät usein tukitehtävissä, joilla luodaan edellytyksiä muulle organisaation toiminnalle. Tehtävät ovat pitkälti rutiininomaisia ja ne tehdään itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Meille, esimiehille, jää  varmistajan rooli. Voisi luulla, että johtaminen on helppoa.

Päivittäiset rutiinit hoituvatkin arjessa ilman johtamista. Kun vastaan tulee ongelma, sen ratkominen annetaan usein esimiehen tehtäväksi. Taitoa asian itsenäiseen ratkaisemiseen olisi, mutta uskallus usein puuttuu. Meidän tuleekin rohkaista henkilöstöämme etsimään itse vastauksia ja ratkaisuja ongelmiin, vaikka suora neuvo olisikin nopeampi tapa hoitaa asia. Voi käydä niinkin, ettemme tiedä työyhteisössä esiintyvistä arjen ongelmista mitään. Parhaimmassa tapauksessa ongelmat on silloin ratkaistu itsenäisesti. Ikävintä on, jos ongelmia ei nosteta esille, eikä niihin silloin voida ainakaan ajoissa puuttua.

Rutiininomaiset tehtävät toistuvat päivästä ja kuukaudesta toiseen. Emme aina tietysti ole paikalla seuraamassa töiden edistymistä. Siksi kokoonnumme henkilöstömme kanssa aika ajoin ja katsomme yhdessä missä mennään. On käytännössä havaittu, ettei kokousten tule olla kaavamaisia. Ne menevät helposti muuten esimiehen yksinpuheluksi. Kokoukset pidetään vapaamuotoisina, jotta henkilöstön mielipiteet ja kannanotot nousisivat sille. Tällöin tosin keskusteluihin nousee myös muita kuin työasioita ja helposti poukkoillaan. Vaatiikin taitoa pitää vapaamuotoinen keskustelu asiassa. Lopulta muotoilemme polveilevan keskustelun pohjalta lopulliset päätökset, jotta jokapäiväinen toiminta olisi toimivaa ja tehokasta.

Yksi haaste on saada henkilöstö kehittämään toimintaa, koska henkilöstö kokee usein vaikutusmahdollisuuksiensa olevan hyvin vähäiset. On tärkeää, että kuuntelemme, tarkkailemme ja havainnoimme arjen tapahtumia herkällä korvalla. Pienet, jopa sanattomat viestit arkipäivän rutiinien lomassa voivat olla niitä asioita, joihin meidän esimiesten kannattaa tarttua ja joiden pohjalta voimme lähteä rakentamaan yhdessä positiivista kehitystä. 

- Minna & Maarit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti