keskiviikko 17. helmikuuta 2016

Johtamisen kehittäminen

Maanmittauslaitoksen Lohkaisuja maasta-uutiskirjeessä (11.2.2016) oli lyhyt kirjoitus otsikolla "Johtamisen kehittäminen näkyy arjenhyvinvointina". Kirjoitus käsitteli kolmea ajankohtaista MML:n johtamiseen liittyvää onnistumista:
1)    Esimiesten koulutukseen on panostettu organisaatiomuutoksessa
2)    Joustava työaika ja monipaikkainen työskentely on otettu käyttöön
3)    MML:n terveysohjelmaan on otettu enemmän mukaan henkilöstöltä lähteneitä tarpeita
Kirjoituksen mukaan kaikki edellä mainitut johtamisen kehittämisen toimenpiteet yhdessä ovat heijastuneet suoraan työntekijöiden arjen hyvinvoinniksi, mistä osoituksena on vuoden 2015 työtyytyväisyyskyselyn parantuneet tulokset.

Tuloksia on vaikea kiistää, sillä perustuvathan ne suoraan työntekijöiden antamiin arvosanoihin ja palautteeseen työtyytyväisyyskyselyssä. Toisaalta MML:n Paikkatietokeskuksessa ilmapiiri vaikutti vuonna 2015 ajoittain hieman päinvastaiselta. Lähiesimiesten eli tutkimusryhmänjohtajien asema oli epäselvä uudessa organisaatiossa. Joustava työaika ja monipaikkainen työskentely eivät aina toteutuneet tietoteknisten ongelmien takia ja kokonaisuutena työterveyshuollon edut heikentyivät verrattuna organisaatiomuutosta edeltävään aikaan. Onko johtamisessa siis kaikin puolin onnistuttu? Toisaalta kyllä, koska kokonaisuutena Paikkatietokeskus voi hyvin ja on tutkimuslaitoksena elinvoimainen. Toisaalta ei, koska organisaatiomuutos aiheutti Paikkatietokeskuksessa ajoittain kritiikkiä.

Johtamiseen kuuluu kolme vaihetta: 1) valmistelu, 2) päätöksenteko ja 3) toteutus. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistä ja parantamista. Paikkatietokeskuksen MML-fuusiossa syntynyt kritiikki on johdettavissa kohtaan yksi eli heikohkoon valmisteluun – varsinkin päätökset tuntuivat syntyneen varsin yksipuolisesti MML:n keskushallinnossa ilman kaikkien asianosaisten mielipiteiden kuulemista. On ymmärrettävää, että erittäin nopealla aikataululla toteutetussa organisaatiomuutoksessa juuri valmisteluvaihe jää helposti liian lyhyeksi. Nyt tarvitaankin hyvää seurantaa ja parantamista, jotta työhyvinvointi saadaan uudessa MML:ssä trimmattua kaikilta osin hyväksi. Sen sijaan päätöksenteko ja toteutus ovat uudessa MML:ssä jo nyt supertehokasta – ja supernopeaa. Tämä yhdistettynä hyvään valmisteluun ja parantamiseen lupaa meille maanmittareille erinomaista hyvinvointia tulevaisuudessa!

Mika Karjalainen ja Eija Honkavaara
Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti