perjantai 21. lokakuuta 2016

Mitä on tulevaisuuden johtaminen?


Mitä on tulevaisuuden johtaminen? Mitä ominaisuuksia johtajalla tulisi olla?


Asioita ratkomaan tarvitaan verkostoja, harvaa asiaa voi enää päättää tai tehdä yksin. Tarvitaan kykyä verkostoitua ja hallita verkostoja. Johtajan roolina on luoda verkostoja ja auttaa työyhteisöään verkostoitumaan sekä tarvittaessa johtaa verkostoja.

Tiedon hallinta ei ole enää valtaa vaan tiedon jakaminen. Nyt täytyy osata analysoida ja johtaa tiedolla ja jakaa sitä tarkoitushakuisesti ja nopeasti eteenpäin käyttäen hyväksi sosiaalisen median työkaluja. Mitä paremmin olet verkostoitunut ja mitä enemmän jaat tietoa, sitä enemmän sinulla on valtaa. Täytyy osata hyödyntää omalle työyhteisölle tärkeää tietoa. Tiedolla johtaminen auttaa ennakoinnissa, tulevaisuuden skenaarioiden luomisessa. Skenaarioiden luominen helpottaa epävarmuutta ja luo hallittavuutta välillä kaoottiseenkin työelämään.

Tulevaisuuden johtajan roolissa korostuu kyky tuoda yhteen oikeat ihmiset eri verkostoista ja mahdollistaa työ. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus innostaa, innostua ja osata.  Tulevaisuuden johtajalla tulee olla kyky luoda alaisiinsa sisäinen motivaatio työn tekemiseen ja olemaan järkevästi luova. Muutokset tapahtuvat entistä nopeammin, joten tarvitaan ketteryyttä ja muutoskyvykkyyttä niin johtajilta kuin johdettaviltakin. Henkilöjohtaminen tulevaisuudessa korostuu, koska tietotyö ja asiantuntijoiden johtaminen vaativat johtajalta kykyä olla tarvittaessa läsnä, antaa riittävästi tilaa ja joustoja sekä huolehtia resurssien jakamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tuloksia ja tavoitteita saadaan aikaan yhdessä tehden ja yhteistyössä.

Lasse ja Henriikka

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti