maanantai 24. lokakuuta 2016

Tulevaisuudessa psykopaattien ja narsistien on väistyttävä johtoasemasta

Työn ja työntekijöiden luonne muuttuu tulevaisuudessa merkittävästi. Tuotantotyö vähenee mm. Robotiikan kehittyessä ja kehitys- ja ajattelutyön määrä kasvaa.  Tämä tuo haasteita myös johtajuudelle. Tutkimusten mukaan monet menestyvistä nykyjohtajista omaavat psykopaattisia tai narsistisia piirteitä jotka ovat auttaneet kovassa menestyskeskeisessä maailmassa. Tulevaisuuden johtajan osaamiseen ja ominaisuuksiin kuuluu vahvasti vuorovaikutustaidot ja ihmistuntemus.
Tulevaisuuden työntekijät etsivät työlleen syvempää merkitystä ja sisältöä sekä mahdollisuutta itsensä kehittämiseen. Pelkkä raha tai asema ei välttämättä enää riitä motivaatioksi. Johtajien tulisikin jo esimiesuraa harkitessaan ottaa huomioon mitä hyvään johtajuuden tarvitaan ja olla valmiita kehittämään näitä piirteitä.

Kehitys- ja ajatustyön arvioimiseen on vaikea tai mahdotonta kehittää kvantitatiivisia mittareita. Hyvän johtajan tuleekin osata johtaa motivaatiota ja toimia mahdollistajana ja innostajana jotta työntekijät itseohjautuvasti pyrkivät parhaisiin suorituksiin. Palkitseminen on yksi keskeinen motivaation lisääjä. Rajallisten resurssien maailmassa taloudellinen palkitseminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, ja pitäisi miettiä millä muilla tavoin työstään hyvin suoriutuvia ja innostuneita työntekijöitä palkita.

Globaalissa ympäristössä, ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseksi, tiimityön merkitys kasvaa ja yksilösuoritusten merkitys vähenee. Ihmisten johtajana tulevaisuuden johtajan haasteena on rakentaa huipputiimejä. Tässä tehtävässä keskeinen kysymys onkin kuinka paljon vaikuttaa, että tiimissä on yksilöhuippuosaajia vai voiko taidoiltaan keskinkertaisista mutta motivoituneista ja innostuneista yksilöistä koostua huipputiimi? Huippuyksilö ei saa yksin aikaan onnistumista ilman em. tiimin ominaisuuksia. Huippujohtajalta tarvitaan huipputiimin johtamiseen substanssiosaamisen lisäksi erityisesti ihmisten johtamistaitoa, kohtaamista. Jokaisen johtajan tulisikin ottaa osaksi omaa kehittymistä vuorovaikutustaitojen ja ihmistuntemuksen opettelua.


Lohdutuksena sanana tulevaisuuden johtajalle, joka on vaipumassa näiden haasteiden edessä epätoivon suohon: universaalissa mittakaavassa yksi johtaja voi tehdä vain oman osansa maailman pelastamiseksi, ja että tekemisen ilon ja rentouden säilyttämiseksi työssä saa olla myös hauskaa. Myös purjehtiminen ja puutarhanhoito on tärkeää!

Terveisin, 
Ville, Laura, Jenni

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti